Od roku 1994 se zabýváme školením a poradenstvím v oblasti výpočetní techniky. Po mnohaletých zkušenostech při školení, doporučujeme individuální školení, u zákazníka nebo v našem školícím středisku, v maximální délce trvání 2 hodiny za den. Ve školení doporučujeme pokračovat po několikadenní přestávce, kdy si klient zkouší probranou látku na vlastním zařízení.